Vedlikehold vinter 2018/19

Vinter 2018/19

 • Banke rust, grunne og male.
 • Service på vinsjen.
 • Pusse opp lanternekassene.
 • En lysventil (hvilken?) over akterlugarene lekker når det er mye vann på dekk.
 • Reparere gjøstoppen.
 • Pusse/olje trallverk forut og akterut.
 • Fikse kabelrulle (kortsluttet) som er tilkommet ved gave.
 • Service på trykkluftkoblingen så den blir enklere å sette sammen.
 • Gjøre noe med baksene så det er lettere å få frem kulle når det er lite kull igjen.
 • Finne lekkasjen i lugarene forut. Mulig lekkasje under køye i loslugaren.
 • Finne lekkasjen i mannskapsmessa. Antas å være fra luftingene på utsiden oppunder båtdekket. I alle fall ikke mulig å finne nå.
 • Finne permanent lagring for Toms flåte. Foreløpig plassert i skur 28. Mulig å kjøre til fjellet.
 • Vaske flagg. Utført, lagt på plass. Mange signalflagg mangler.
 • Bytte lampe under dekk i salongen.
 • Tømme vann for vinter. Utført. Tømt overalt, inkl. toalettskålene.
 • Fikse flagglinen til mastetoppen. Utført.
 • Male bryggeleideren.
 • Redningsflåtene til Sb og bestille service. Utført. Hentet.
 • Forbedre ryggen på salongsofaen. Madrass innkjøpt og montert på plass. Ny, lang, lav pute laget av restene.
 • Reparere flushpumpen på badet. Den er montert men vannet renner rett igjennom. Reparert. Håndtaket var montert motsatt vei. Ny pakning laget og montert. Remontert men kan ikke testes for lekkasje for det igjen er vann i systemet.
 • Service på manuelle lensepumper (to) på Bb dekk. Utført – begge er nå i orden.
 • Rydde kart i bestikken. Nye kart anskaffet til Bergensturen må sorteres og gamle dubletter utsorteres. Utført. Gamle kart levert til Egil i skuret for mulig salg.
 • Male julefoten grønn. Grunnet med alumaling. Malt grønn (samme farge som båtdekket) og hengt opp med juletre.
 • Sparkle/slipe/male oppunder dekk i salongen, der det er huller etter tidligere lampe. Ferdig sparklet og malt.

Vår

 • Male fenderlistens skade.
 • Kontrollere flush på badet for tetthet.