Tildekking akterut

Tildekking akterdekkTildekking akterut

Over dette skal det skrus fast plater før det legges pressening over det hele.