Styrbjørns vinterpresenning

Denne beskrivelsen hentes som pdf.

Vinterpresenning
Presenningen ferdig oppsatt

Note: Leverandøren, Norena, har også tatt bilder til sitt arkiv.