Stor flagging – rekkefølge

 1. Stor flagging med samtlige 40 signalflagg:Flagging1.png
  Rekkefølgen er
  E, Q, 3, G, 8, Z, 4, W, 6, P, TALLET 1, I, ANSWER, T, Y, B, X, 1ST SUB, H, 3RD SUB og
  D, F, 2ND SUB, U, A, O, M, R, Z, J, TALLET 0, N, 9, K, 7, V, S, L, C, S
 2. Fra «Flagginstruks for Den Norske handelsflåten» med bare alle bokstaver:Flagging2
  Rekkefølgen er her
  R, S, E, Q, U, N, D, O, A, L, C, H, P i fortoppen og
  B, X, G, M, V, I, F, Y, J, Z, W, K, T i stortoppen.
 3. Seilforeningen av 1928 har denne beskrivelsen av stor flagging:
  Benyttes kun for ankers eller når fortøyd. Betyr alle flagg som under liten flagging, inklusive Gjøs, pluss enten signalflaggene i rekke fra stevnen, over alle mastetopper (egentlig litt under toppen slik at flagget der vaier fritt) og til akter. Eller signalflaggene føres i rekke fra hver enkelt mastetopp og ned til styrbords rekke litt aktenfor hver enkelt mast (benyttes enkelte ganger av store seilskuter da de gjerne har så mye takkelasje (taugverk i riggen) at det er vanskelig å få opp og ned signalflagg over toppene kjapt).
  Rekkefølgen av signalflaggene skal forfra være:
  A-B-C-1-D-E-F-2-G-H-I-3 osv.
  Marinens fartøyer har en noe anderledes rekke, da de også har med marinens tallflagg i tilegg til tallstandardene, pluss gjentagelsestegn.