13.9.2022 – Vinteren i anmarsj(?)

Bjørnar, Knut, Torleif, Henrik, Olav (Arild er syk – håper å komme neste gang)

 • Vi fikk fenderlisten opp på dekk med endel strev. Det var kjettingtaljen som gjorde susen!
 • Satte opp stativet for pressenning.

Noen kommentarer:

 1. Vi tror at det kan være lurt å ikke male fenderlisten med skipsmaling, da det kanskje er for tett. I istedet bør vi vurdere beis.
 2. Det er fortsatt steder på fenderlisten med noe råte – antakelig vil skraping og innsetting med Antiparasitt (som nå er forbudt i salg, kan erstattes med annet, f.eks. WoodTox).
 3. Det ser ut til at vi bare har lyspærer med bajonettfatning B22 for 130 volt. De har – ved en feil – blitt satt inn i våre lys i byssa og over nedgangen til offiserslugarene. Der lyser de fantastisk(!), men går meget raskt. Knut har søkt på nettet etter 230V lyspærer med bajonettfatning, men de er vanskelig å få tak i – man finner bare svake pærer (250 lumen – vi bør ha 400 lumen tilsvarende 40W glødepærer). I et forsøk på løsnng, har jeg bestilt overgang fra bajonett til skrufatning dvs. B22 til E27. Slike pærer er mye enklere å få tak i, og vi har mange av dem.

6.9.2022 – Fenderlisten gjør kraftig motstand

Bjørnar, Torleif, Knut, Olav

 • Smurt broen utvendig med Owatrol D1. Slipt og smurt trebrettet på akkumulatorkassen. Planlagt å smøre over med D2.
 • Mye, tungt slit med å få av den øverste, råtne delen av fenderlisten på Bb baug. Loddrette bolter var allerede kappet, men det viste seg at det også var tre vannrette bolter inn i skroget (skjult bak treplugger) gjennom fenderlisten. De kom av til slutt og fenderlisten løsnet. Den var festet i tau, men var for tung å få opp. Den er etterlatt hengende på Bb ripe i påvente av flere folk (ingen var igjen på Børøysund).

Fenderlisten må opp!

De vannrette boltene må fjernes, noe som antakelig innebærer å gå inn under dekk i offiserslugarene. Der vil det da antakelig bli huller som må sveises igjen.

30.8.2022 – Så er det på’an igjen…

Bjørnar, Tom, Knut, Jørgen og to «nye»: Olav (uttales «olaf») og Henrik (som har jobbet på Styrbjørn i Drammen). Knut har kontaktdata.

 • Strammet opp presseningen over akterdekket.
 • Forhalt en liten meter fremover, da Altas trosse slet på vår pressenning.
 • Snek oss ombord i Alta og byttet halegatt på den ene trossen, så det kom litt unna Styrbjørn.
 • Monterte sikkerhetgarn under landgangen.
 • Begynte arbeidet med å fjerne råtten fendelist Bb forut. Det var ikke enkelt!
 • Begynte oppussing av skansekledningen rundt broen utvendig.

Det er også behov for å pusse opp dører og utvendig panel på styrehuset. Videre er det mange steder behov for maling over flekker som er pikket og grunnet.

18.6. – 19.6.2022

Styrbjørn gikk i skytteltrafikk mellom Akershuskaien og Bygdøynes med passasjerer. Turene gikk en omvei og tok ca 1 time. Vi rakk da to turer T/R pr dag.

Skipet var ryddet og vasket for anledningen og tok seg (som vanlig) flott ut! Alt det sikkerhetsmessige var ordnet og på plass (men noe var lånt fra Børøysund – vi får ikke vårt eget av kostnadsmessige grunner).

Interessen var ikke overveldende, men noen ble da med og vi fikk kjørt maskinen.

7.6.2022 – Salutt!

Arild, Tom, Bjørnar, Torleif, Jørgen, Knut

Det ble skutt 21 skudds salutt fra festningen – kanskje så de at vi endelig har mottatt den nye baufenderen?
 • Ny baufender var ankommet. Med hjelp fra kranen som leverte kull til «Børøysund» fikk vi demontert den gamle og (delvis) montert den nye. Det så mye bedre ut!
 • Kontroll av alle brannslukkerne.
 • Levering av redningsflåtene og montering av dem (med tau – stroppene var «beyond repair».
 • Levering av 12 kontrollerte redningsdrakter som ble plassert etter brann- og redningsplanen.
 • Fortsatt arbeid med sikkerhetskontrollen. Vi skal seile 18. og 19. juni, så da må jo alt være i orden.

22.2.-31.5.2022 – Generelt vedlikehold

De vanlige har møtt frem, med personlige fravær for ferie, sykdom o.a.

Det har vært abrudd for vinterferie, påske og diverse fridager. Et par ganger har vi jobbet kort tid, fordi været har vært svært utrivelig.

 • Generelt vedlikhold, som pikking, grunning og maling.
 • Arbeid med årskontroll av sikkerhet, sjekke at ting er der de skal, at de virker osv.
 • Mye arbeid med det elektriske – batterier, ladere og annet, delvis etter pålegg.
 • Tatt presenningen.
 • Fått ombord redningsdrakter og redningsflåter – montert og lagt på plass
 • Malt opp lokkene på batterikasse og iskasse.
 • Montert tauene til livbåtens taljer.
 • Ferdig pusset og montert leider til båtdekk. Den har fått ett strøk Owatrol D1 og fire strøk Owatrol D2. Trinnbeslagene er rengjort og montert.
 • Mange andre, mindre arbeider. Vi har også deltatt med bunkring på «Børøysund».

15.2.2022 – Endelig litt varme!

Arild, Torleif, Jørgen, Tom, Bjørnar og Knut

 • Fortsatt pikking etc. overbygg og dusj.
 • Kasteliner, tauverk og ledninger hengt opp i fyrgangen. Brannslukker der hengt opp.
 • Innkjøpt 1 liter D2.
 • «Siste olje» D2 på blokkene til livbåt. Vi har bestemt at vi ikke steller dem som ligger under presseningen – de er OK selv om de ikke er så pene, men de synes jo aldri.
 • Det jobbes med nye stålstenger til regulering av winchen.
 • Arbeid med klargjøring av ledninger til ny bryter for lys i malingsrommet.
 • Frigjorde leider til båtdekk, den skal vaskes, slipes og oljes. Alle trinnbeslagene demontert.

Per-Helge var innom og hentet sine arbeidsklær. Han ønsker ikke lenger å delta fast i dugnadsgjengen.

8.2.2022 – Litt av hvert

Arild, Torleif, Jørgen, Tom, Bjørnar og Knut

 • Det pikkes og grunnes på overbygningen og i dusjerommet.
 • Fikser laderne i bestikken etter pålegg.
 • Oljer blokker til livbåt for andre gang (D2).
 • Diverse rydding og småreparasjoner.

Gøran Hansen innom med endelig forslag til brann- og redningsplan. Enighet om at den nepper behøver å godkjennes av SD, da forholdene nå er bedre enn den godkjente. Gøran skriver ut tre eks. i A3-format og vi henger to av dem over dem som allerede er der. Da kan vi ta av og vise at forrige fortsatt er godkjent.

25.1. og 1.2.2022 – Kalde pusselanker!

Jeg var ikke tilstede 25.1 og vet lite om hva som skjedde den dagen og med hvem.

1.2.2022 møtte Jørgen, Bjørnar, Torleif, Arild og Knut (ialt fem) opp. Det ble jobbet med vanlig vedlikehold:

 • Pikking og grunning av overbygningen
 • Tilsvarende i dusjrommet
 • Rydding av skjøteledninger – her må noe saneres!
 • Oljet blokker første strøk D2. Mer D2 må skaffes.
 • Arbeid med å montere trafoer i bestikken bedre (pålegg etter inspeksjon).

Det var skikkelig kaldt – heldigvis fikk vi varme i salongen.