Om arbeidsleideren – vinter 2018

Arbeidsleideren er blitt karekterisert som «usikker» og styret har bedt oss se på løsning for en ny. Det har vi gjort og det er sendt til «våre» to styrerepresentanter til vurdering. Vi laget to, forskjellige forslag.

Parallelt med dette har vi jobbet med å sikre den eksisterende. Slik ser den ut nå:Arbeidsleider

Følgende er gjort:

  1. Rekkverk er remontert (ukjent hvorfor det er tatt av).
  2. Krampene som holder reposet er skikkelig festet innerst.
  3. Bjelken som reposet henger i, er blitt sikret med flere, grove skruer.
  4. Kassen oppå reposet er solid festet med stropp.
  5. Det er skrudd fast rister oppå kassen, så den ikke blir glatt.
  6. Det er montert sikkerhetsnett under.

Etter vårt syn er den nå rimelig trygg, så det ikke er behov for ny.