9.5.2023 – Lekkasjer og nødratt

Arild, Knut, Olav, «Olaf»

  • Pikket, grunnet
  • Monterte nødratt på styremaskinen. Stelte med olje og sliping før montering.
  • Fant lekkasje i vannsystemet. Det viser seg at en rørmuffe over tanktoppen ikke var montert på. Den var dessuten for kort og kunne ikke monteres trygt.

Arild skaffer ny rørmuffe/slange med diameter innvendig 50 mm og lengde minst 225 mm. Den må være myk så slangeklemmer kan klemme den tett på rørstussene på hver side av bruddet. Det er ikke stort trykk på stedet, da det bare er litt lavere enn bunnen av dagtanken. Arild lånte med seg den gamle slangebiten med slangeklemmer, som trenger en nokså stor umbrako (finnes i skuret).

Vi er enige om at vi bør ha et umbrako-sett. Knut prøver å skaffe.

Olav drar nå til Narvik og kommer ikke tilbake på dugnad før i september.

Det blir neppe dugnad 16. mai.