25.10.2022 – Mye folk – vinterjobbing starter opp

Arild, Torleif, Knut, Tom, Olav, Olav, Henrik

  • Diverse prosjekter startes opp. Dette er prosjekter som vil ta litt tid. Vi jobber i maskinen, med ankervinsjen, med badet, med rydding og annet.

Fordi vi er forhalt har vi ikke tilgang til trykkluft, og da blir bl.a. pikking en ganske tidkrevende affære.

Vi har beregnet at dugnadsgjengen har utfort omtrent 1000 timer arbeid ombord siste år. Det kan diskuteres verdien av dette. Norsk Friluftsliv har uttalt seg om priser for dugnadsarbeid. De mener (i 2020) at man bør regne kr 500 – 650 for malerarbeid som utføres fagmessig, opp til kr 700 – 800 for elektrikerarbeid og kr 700 – 900 for rørleggerarbeid. I 2022 bør jo prisene være enda høyere. VI er bare delvis fagarbeidere, men jobbene utføres allikevel ganske fagmessig. Jeg tenker da at man kan regne ca kr 700 for våre bidrag, og da utgjør egeninnsatsen kr 700.000 for siste år. Ganske bra!

18.10.2022 – Div. avsluttende vinterforvaring

Arild, Jørgen (mest på Børøysund), Torleif, Knut, Olav, Olav, Henrik (tilbake etter skade)

  • Mye avsluttende vinterforvaring: Opphenge plakaten så den synes, dekke siste lyren, tømme vann, dekke spygattene.
  • Reparerte en lampekontakt.
  • Vi diskuterte litt arbeidsoppgaver fremover.

Vi er foreløpig avskåret fra grundig rustpikking, da vi ikke har trykkluft.