7.6.2022 – Salutt!

Arild, Tom, Bjørnar, Torleif, Jørgen, Knut

Det ble skutt 21 skudds salutt fra festningen – kanskje så de at vi endelig har mottatt den nye baufenderen?
 • Ny baufender var ankommet. Med hjelp fra kranen som leverte kull til «Børøysund» fikk vi demontert den gamle og (delvis) montert den nye. Det så mye bedre ut!
 • Kontroll av alle brannslukkerne.
 • Levering av redningsflåtene og montering av dem (med tau – stroppene var «beyond repair».
 • Levering av 12 kontrollerte redningsdrakter som ble plassert etter brann- og redningsplanen.
 • Fortsatt arbeid med sikkerhetskontrollen. Vi skal seile 18. og 19. juni, så da må jo alt være i orden.

22.2.-31.5.2022 – Generelt vedlikehold

De vanlige har møtt frem, med personlige fravær for ferie, sykdom o.a.

Det har vært abrudd for vinterferie, påske og diverse fridager. Et par ganger har vi jobbet kort tid, fordi været har vært svært utrivelig.

 • Generelt vedlikhold, som pikking, grunning og maling.
 • Arbeid med årskontroll av sikkerhet, sjekke at ting er der de skal, at de virker osv.
 • Mye arbeid med det elektriske – batterier, ladere og annet, delvis etter pålegg.
 • Tatt presenningen.
 • Fått ombord redningsdrakter og redningsflåter – montert og lagt på plass
 • Malt opp lokkene på batterikasse og iskasse.
 • Montert tauene til livbåtens taljer.
 • Ferdig pusset og montert leider til båtdekk. Den har fått ett strøk Owatrol D1 og fire strøk Owatrol D2. Trinnbeslagene er rengjort og montert.
 • Mange andre, mindre arbeider. Vi har også deltatt med bunkring på «Børøysund».