15.2.2022 – Endelig litt varme!

Arild, Torleif, Jørgen, Tom, Bjørnar og Knut

 • Fortsatt pikking etc. overbygg og dusj.
 • Kasteliner, tauverk og ledninger hengt opp i fyrgangen. Brannslukker der hengt opp.
 • Innkjøpt 1 liter D2.
 • «Siste olje» D2 på blokkene til livbåt. Vi har bestemt at vi ikke steller dem som ligger under presseningen – de er OK selv om de ikke er så pene, men de synes jo aldri.
 • Det jobbes med nye stålstenger til regulering av winchen.
 • Arbeid med klargjøring av ledninger til ny bryter for lys i malingsrommet.
 • Frigjorde leider til båtdekk, den skal vaskes, slipes og oljes. Alle trinnbeslagene demontert.

Per-Helge var innom og hentet sine arbeidsklær. Han ønsker ikke lenger å delta fast i dugnadsgjengen.

8.2.2022 – Litt av hvert

Arild, Torleif, Jørgen, Tom, Bjørnar og Knut

 • Det pikkes og grunnes på overbygningen og i dusjerommet.
 • Fikser laderne i bestikken etter pålegg.
 • Oljer blokker til livbåt for andre gang (D2).
 • Diverse rydding og småreparasjoner.

Gøran Hansen innom med endelig forslag til brann- og redningsplan. Enighet om at den nepper behøver å godkjennes av SD, da forholdene nå er bedre enn den godkjente. Gøran skriver ut tre eks. i A3-format og vi henger to av dem over dem som allerede er der. Da kan vi ta av og vise at forrige fortsatt er godkjent.

25.1. og 1.2.2022 – Kalde pusselanker!

Jeg var ikke tilstede 25.1 og vet lite om hva som skjedde den dagen og med hvem.

1.2.2022 møtte Jørgen, Bjørnar, Torleif, Arild og Knut (ialt fem) opp. Det ble jobbet med vanlig vedlikehold:

 • Pikking og grunning av overbygningen
 • Tilsvarende i dusjrommet
 • Rydding av skjøteledninger – her må noe saneres!
 • Oljet blokker første strøk D2. Mer D2 må skaffes.
 • Arbeid med å montere trafoer i bestikken bedre (pålegg etter inspeksjon).

Det var skikkelig kaldt – heldigvis fikk vi varme i salongen.