11.1.2022 – Nytt år og nye muligheter

Jørgen og Knut

  • Hengte opp litt lys på stryrbord. Det virker sånn passelig, men hjelper da noe.
  • Så på nedløpene fra båtdekket – det drypper voldsomt ned i nakken våre! Planla en enkel, midlertidig løsning.
  • Døren inn «Entré Befäl» ble vakkert reparert i 2018. Nå var den trutnet så den var nærmest umulig å åpne. Den ble justert i venstre kant, så den nå går lett. Det gjenstår å felle inn sluttstykket igjen.
  • Gøran var innom for å diskutere dokumentasjon med Jørgen. Knut sender ham forslag til sikkerhetsplan elektronisk.
  • Laila fikk med utlånt pyroteknisk tilbake til «Børøysund». Enighet om at vi lager mangelliste når vi sikkerhetskontrollerer til våren.