9.11. – 30.11.2021 – «Tildekking og rydding»

Diverse folk (Knut har vært borte et par av gangene, derfor noe mangelfull logg)

  • Rydde, rydde, rydde. Dekket er nå spylt, untatt akterdekket.
  • Tildekking ferdig 30.11.
  • Vi oppdager at vi har glemt å tømme dagtanken og rørene. Det er vann i dagtanken etter hjemtur fra Gøteborg, og den er frosset. Vi er redd for å åpne vannlåser o.l. fordi hele tanken da vil komme rennende når den smelter. Jørgen koblet fra røret ved dagtanken og tømmer rørene under dekk (de er ikke frosset).

Noe utestående som det haster litt med:

  1. Det må anskaffes frostvæske til toiletter og evt. vannlåser.
  2. Det trengs en pressenning til livbåten – den eksisterende er ikke helt tett.
  3. Noe må gjøres med nedløp fra akterkant båttdekk – nå drypper det ned på hoveddekket og der fryser det.
  4. Vi må montere noen lys under pressenningene.
  5. Finnes det en sjekkliste for nødvendige dekksarbeider ved (a) avgang og (b) retur til kai?