12.9.2020 – Åpent skip

Torleif og Knut

Kommunen har kansellert Oslo Kulturnatt p.g.a. økonomien i forbindelse med Coronapandemien. Oslo Maritime Kulturhavn (OMK) ønsket allikevel å arrangere noe, og laget til et «Høst-treff» for båter tilknyttet OMK.

NVSK hadde loppemarked lørdag og søndag, og åpne skip lørdag. Vi hadde heist flagget og satt invitasjon på kaien. Det kom omtrent 20 mennesker ombord i løpet av lørdagen (kl. 1100 til 1600). Vi fikk ikke gjort så mye annet.

8.9.2020 – Mange folk – kull

Arild, Knut, Torleif, Bjørnar, Tom, Kjell, Jørgen. Det var også mange folk på Børøysund pga bunkring

  • Hjalp til med bunkring av kull på Børøysund
  • Bunkret 4 tonn kull i midtbaksen. Skuta fikk litt slagside, men det fikser vi nok.
  • Det er blitt rar, matt brunaktig farge på tjæren på Bb hoveddekk. Smurt Bb på nytt.
  • Malt røde striper på slepebøylen.

Møte med Laila om ny skorstein og båtdekk, samt baugfender. Laila skrev referat:

Styret har oppnevnt en liten arbeidsgruppe bestående av Bjørnar, Jørgen og Laila i første omgang for å innhente nye anbud og for å få sendt inn flere søknader for å få flere kroner til jobben. Når arbeidet skal utføres må alle aktiviseres, og det må organiseres en egen praktisk arbeidsgruppe.

Vi trenger oppdatering av anbudet fra 2018 til bruk for søknad til Riksantikvaren som har frist 1 nov. Enig om at nye anbud må innhentes før 15 oktober.

– Bjørnar kontakter Bredalsholmen for å få et oppdatert anbud på arbeidsoppgavene ny skorstein og båtdekk- Kjartan på Bredalsholmen kan kontaktes på telefon 90870145

–  Bjørnar kontakter Drammen Slipp- kan de gjøre denne type jobb- Yngvar Vea har kontaktet oss om det

– Jørgen kontakter Gotenius om anbud og sjekker med Horten om de kan utføre denne type arbeid.

Enighet om at vi prøver å få oppstart arbeidet det medio april 2020. Kulturminnefondet har gitt oss frist til å gjøre jobben ut 2021.

–  Torleif og Knut følger opp når tiden nærmer seg det som må utføres i forbindelse med sertifisering, rednings- og sikkerhetsutstyret ombord. Det vil også være nødvendig på nye legekontroller. Det må også vurderes avhengig av sted for reparasjon egen seiling eller slep.

Når vi har fått inn de nye anbudene blir det en ny runde hvor vi må drøfte hvilket tilbud vi går for og ut ifra det tas de nødvendige kontakter om avtale med aktuelt verksted. 

Det vil uansett verksted være aktuelt med en del egen innsats med fjerning av utstyr på båtdekk- enighet om å starte å se på omfanget og mulighetene – hva må vi eventuelt ha av ekstra verktøy for å få utført arbeidet.

Laila opplyste at det vil bli bestille ny baugfender som vi har fått delvis støtte til fra Stiftelsen UNI ca 67 % av totalsummen som vi fikk anbud på kr 40.000.