18.6.2019 – Siste før mange tar ferie

Arild, Knut, Torleif, Per Helge, Jørgen, Sigbjørn, Tom

 • Lastet to tonn kull i Sb kullbaks.Nå ligger hun omtrent rett til glede og trøst for de mange som har ringt og vært bekymret for listing mot Bb. Vi deltok også i lasting av tre tonn til «Børøysund».
 • Pikking, grunning
 • Maling av skansekledningen hoveddekk Bb
 • Nytt strøk D2 på lanternekassene. Det er nå to strøk D2 på de loddrette flatene, fire oppå. Det kan godt oljes et strøk til (bare tørk av med rødspritfille og stryk på – pensel merket «OWA» i malerbua).
 • Tilpasset stroppen som holder ny redningsflåte Sb.

Vi er ikke kommet fullt så langt i år som i fjor, men så har vi jo også bistått ikke så rent lite på «Børøysund» som ikke så ut etter to års fravær på verksteder.

Bloggføreren tar nå sommerferie!

16.6.2019 – «Havnelangs»

Jørgen, Torleif, Sigbjørn, Knut.

De tre førstnevnte var nede og fyrte, kjørte maskin og forklarte – Knut var alene på dekk. Jørgen ville ikke at roret skulle dreies (vi lå jo med maskinen i gang) så vi koblet fra kjettingen fra rattet til styremaskinen heller enn å surre rattet. Lanternene var ute og tent, flagg heist og brannpøsene montert.

Vi holdt varm, åpen båt fra kl 12:00 – 16:00.

Ved 12:00-tiden kom de første, men det var ikke så mange i begynnelsen. Fra 13:00-tiden kom det en strøm av folk, litt ujevnt. Etterhvert ble det mange og umulig å holde tall på. Totalt var nok noe mellom 100 og 200 om bord. De fleste av dem hadde allerede vært på «Børøysund». Særlig ville de ned i maskinrommet og fyrgangen og de fleste var også på broen. Siden Knut var alene på dekk, var det ikke så ofte han fikk være oppe på broen og forklare/vise der.

Det var mye besøk også på «Styrbjørn» og vi fikk formidlet gammel kultur til mange. Folk smilte og takket da de gikk i land. Noen bemerket at det var interesssant å se hvordan sjøfolkene hadde det om bord i gamle dager.

Kjelen ble blåst fra kl. 16:00 og vi stengte ned.

Konklusjon: Vellykket arrangement. Vi burde vært et par til hvorav minst én på dekk. Det som foregikk på land (vafler, salg o.l.) var plassert ved «Børøysund». Det kunne med fordel vært plassert noe mer midt mellom skipene for å markere at her var det to skip eid av samme klubb.

11.6.2019 – Joda, vi holder da på…

Arild, Leif, Knut, Torleif, Bjørnar, Jørgen, Sigbjørn, Oliver
Oliver er «ny» – en ung kar med god peiling på tog, men ikke på dampmaskiner (han er konduktør i Vy) som gjerne vil jobbe i maskinen. Med det synker unektelig gjennomsnittalderen vår noesmiley.

 • Pikking/oljing utvendig på Sb.
 • Maling av innside skansekledning hoveddekk (brunt).
 • Montert ny winch på løftebøylen Bb akter til løfting av Toms flåte.
 • Første strøk Owatrol D2 på loddrett del av lanternekassen og ett nytt strøk oppå.
 • Reparasjon av en utestol påbegynt. Fredigstilles neste gang.
 • Pusset Sb lanterne. Det var tungt, men den ble nogenlunde OK.

I maskinen jobbet Jørgen, Styrbjørn og Oliver. Det ble bl.a. fyllt vann på kjelen for testing. Det er fortsatt håp om «varmt skip» på søndag i forbindelse med «Havnelangs». Det er ikke så mange som stiller, men det skal vel gå. Jørgen, Bjørnar, Torleif og Knut er påmeldt. Knut trykker opp noen eksemplarer av «Guide for besøk på Styrbjørn» til utdeling.

Vi har mottatt sikkerhetssystem i redigerbar form for både Børøysund og Styrbjørn og kan så smått begynne arbeidet med den.

Det ble oppdaget at Sb redningsflåte ikke er festet. Den er større enn tidligere og feset må justeres (tau).

Leif varsler sommerferie f.o.m. neste gang.

4.6.2019 – Det males, oljes, tettes og repareres

Arild, Leif, Knut, Torbjørn, Bjørnar, Jørgen og Sigbjørn

 • Noe pikking og mye grunning og maling av skrog. Hun begynner å bli fin igjen!
 • Det ser ut til at det er lekkasje i ferskvannsystemet ettersom den tidligere fylte dagtanken var tom. Forsøkt tettet – vi får se.
 • Lanternekassene er nå ferdig slipt og grunnet to strøk Owatrol D1 – klar for flere strøk D2.
 • Det ryktes at kondenseren er klar til bruk. Det har krevet mye kløkt og arbeid. Bl.a. er det laget eget verktøy for jobben. Vi på dekk er imponert!
 • Det kreves noe service på winchen. Undertegnede fikk det forklart, men forsto ingen ting av det. Men det involverte bl.a. en stålfjær som må skaffes fra en slaktet lastebil. Vi kan bare ønske lykke til med dette prosjektet – det er jo greit å kunne hive opp ankeret! smiley

Timeregnskap
Vi er stort sett kommet i gjenge med å skrive timer hver for oss.

Havnelangs
Det er relativt få påmeldt til Havnelangs 16/6 kl 12:00-16:00 – flere trengs! Påmelding på oppslagstavlen ombord.

Sikkerhetstyringssystem
Vi ble enige om at Torleif forsøker å skaffe Børøysunds sikkerhetstyringssystem elektronisk i redigerbar form.  Knut forsøker å få tak i den tidligere manualen for Styrbjørn (som Børøysund har tatt utgangspunkt i). Vi kan så redigere Børøysunds system med nye bilder, endret tekst ved behov og med det for øyet at Styrbjørn ikke er passasjerskip. Jørgen og Torleif sjefer dette arbeidet, Knut ble valgt/utpekt til sekretær.