23.10.2018 – Tildekking

Arild, Leif, Knut, Per Helge, Bjørnar, Jørgen og Tom

 • La på resten av presenningen. Skiper er nå fullt tildekket for vinteren. Gjenstår å montere noen lyskjeder.

Det kom til et nytt punkt på gjøre-listen som nå ser slik ut:

 • Service på winchen.
 • Pusse opp lanternekassene.
 • Male fenderlistens skade.
 • Lime gjøstoppen.
 • Bytte lampe under dekk i salongen.
 • Finne lekkasjen i lugarene forut.
 • Klargjøre for vinter (dekke, tømme vann). Må tømme for vann over alt.
 • Fikse den andre flagglinen.
 • Gjøre noe med baksene så det er lettere å få frem kulle når det er lite kull igjen.
 • Finne permanent lagring for Toms flåte. Foreløpig plassert i skur 28. Mulig å kjøre til fjellet.
 • Male bryggeleideren. Ferdig.
 • Redningslåtene til Sb og bestille service. Utført. Hentet.
 • Finne lekkasjen i mannskapsmessa. Antas å være fra lufitngene på utsiden oppunder bårdekket. I alle fall ikke mulig å finne nå.

 

16.10.2018 – «Short handed sailing»

Mange syke, legebesøk, flytter et annet skip, men Arild, Leif, Knut og Torleif til stede.

Vi besluttet at vi var litt short handed til å sette opp tildekking, så i stedet gjorde vi andre, mindre oppgaver:

 • Flyttet plakaten til akterut, hengende fra lettbåten. Tilpasses når presenningen kommer opp.
 • Flyttet brygggeleideren litt sidlengs, så den stemte bedre over ens med leideren ombord.
 • Fjernet lyrene akterut på monkey island og dekket hullene med plasposer, tapet fast.
 • Lagt redningsflåtene lnags rekken ved kaien for henting. Service bestilt av Harald på vår anmodning.
 • Ryddet verktøybag’en.
 • Flyttet arbeidsflåten til skur 28. Stilt opp langs stativet til venstre og surret.
 • Hengt opp skilt for «Fjordsteam 2018» i salongen.
 • Alle vinduer på bro og bestikk kan nå åpnes, og ventiler lar seg skru opp.

I bloggen for perioden 28.8. – 25.9. sto en liste med arbeider. Mye av dette er gjort, noe kommet til:

 • Male fenderlistens skade Sb ved leideren. Oljet.
 • Male og montere bryggeleideren.
 • Redningslåtene til Sb og bestille service.
 • Lime gjøstoppen.
 • Service på håndpumper i dekket – de virker ikke.
 • Bytte lampe under dekk i salongen.
 • Finne lekkasjen i lugarene forut.
 • Finne lekkasjen i mannskapsmessa.
 • Klargjøre for vinter (dekke, tømme vann).
 • Fikse den andre flagglinen.
 • Gjøre noe med baksene så det er lettere å få frem kulle når det er lite kull igjen.
 • Finne permanent lagring for Toms flåte. Midlertidig flyttet til skur 28.
 • Skaffe materialer til sofa i salongen – se blogg 9.10.2018 for mål og planlagt utførelse.

 

 

 

9.10.2018 – Fortsetter tildekkingen

Arild, Knut, Per Helge, Torleif, Bjørnar, Tom , Jørgen

 • Gjenmonterte bryggeleideren.
 • Gjorde ferdig tildekkingen akterut
 • Monterte stativet for tildekking forut og over styrehuset. Klart for presenning neste gang.
 • Målte opp (igjen) ryggstøet i offiserssalongen – se nedenfor.

Sofa i salongen:
Ryggstøet er dårlig. Det er konstruert med en ramme med noen loddrette avstivere. På baksiden – på forsiden av rammen – er det strie og på forsiden et pent stoff. Imellom er det noe fyllmateriale som har seget ned mot sofasetet. Sofaene er vond å sitte i og bør forbedres.
Plan: Det bør legges inn skumgummi eller skumplast på 206 x 52 x 10 cm. Da er det ikke tatt noe ekstra for «stapping», men det bør det gjøres. Først bør trekket tas pent av. Over fyllet på forsiden bør det strekkes litt solid stoff som ikke strekker seg for mye (sofatrekket er for svakt). På baksiden – mot skottet – bør det settes en enkelt plate så fyllet ikke går forbi trelistene inn mot skottet. Deretter kan sofatrekket settes pent på plass og vipps! Ny sofa!

Målene mellom rammene («innvendig») er altså 206 x 52 x 10 cm .