Perioden 28.8. – 25.9.

Det er blitt klarere hvilke arbeider som ble gjort før avreise til Bergen. Blogginlegget «Sommeren 2018» er derfor ajourført.

Det har vært litt slapt med føring av denne bloggen. Her er derfor en liten oppsummering av ting som har vært gjort i ovenstående periode etter innspill fra dem som møtte 24.9.: Arild, Knut, Per Helge, Torleif, Bjørnar, Harald og Jørgen.

 • Lyrene er dekket til.
 • Skorsteinshatten er satt på.
 • Doens pumpe er tette med ny pakning. Det har vært forsøkt flere ganger, men denne gangen ser det ut til at det har lykkes.
 • Birthe hadde sendt ut beskjed til alle mannskaper med frist for å hente klær som var tatt i land før avreise til Bergen. Etter fristen er ble klærne sortert. Noe ble kastet men alt brukbart ble vasket og lagt tilbake igjen. Det er nå en egen kasse i slappen merket «Arbeidsklær» med renvaskede men tydelig brukte T-skjorter som hvem som helst kan forsyne seg med. De øvrige klærne – mest T-skjorter – i slappen er til salg og ikke arbeidsklær. Alle slike som er funnet, er nå samlet i slappen (fra forskjellige steder ombord og i skuret).
 • Hengslene på broen er kommet på plass – se bilder nedenfor.
 • Ledningen til kompasslyset er byttet (til en tvunnet leder) og virker nå utmerket.
 • Sjekket utelysene på dekkshuset. Alt ser ut til å være OK nå, etter bytte av pærer.
 • Damprør til capstan hadde lekkasje. Den er nå sveiset tett og remontert.
 • Fenderen forut ble skadet på Bb side under Bergensturen. Den var ikke til å redde og det ødelagte er i steden kappet av og sieset med en svinerygg. Den er forsøkt tjæret med tok ikke farge, så her må man håpe på fargeforandring av vær og vind. Baugfenderen bør byttes.
 • Det har vært søkt etter en jordfeil som oppsto på Bergens-turen. Det er et jordfeilrelé som har slått seg ut og som ikke vil slå seg inn igjen. Det er forsøkt å skaffe en ny, men den passet ikke. Det jobbes fortsatt med å skaffe en ny som passer.
 • Det fremkom en lekkasje nede i lugarene forut under Bergensturen. Det er ferskvann og derfor er påfyllingsrøret, luftingen eller tanktoppen mistenkt. Den har vært satt under trykk og man har lyttet etter lekkasje, men intet ble funnet. Et mistenkelig sted er under køya i loslugaren. Dette skal sjekkes ut nærmere.
 • Nye stoler tatt ned i akterpiggen – gamle stoler (unntatt to) tatt i land.
 • Toms arbeidsflåte er plassert midlertidig opp mot veggen i skur 29 og merket «NVSK» og «Styrbjørn». Det bør finnes en permanent lagring – det er ikke bra å ha den på vannet.
 • Bunnen av lanternekassene er oljet med trekkfast olje.
 • Uværet hadde skadet leideren på kaien og fenderlisten. Leideren er raprarert og grunnet. Den er nå noe kortere og forhåpentligvis bedre tilpasset uvær. Skaden på fenderlisten er oljet med D2. Fenderlisten og leideren må males.
 • Montert belysning av skorsteinsmerket.
 • Monterte stativet til dekkingen akterut. Se bilder på egen side.
 • Pikket rust ved flyndra. Dekket er så dårlig at pikkingen måtte oppgis.

Når det møter så mange, så får vi mye gjort!

Gjenstående arbeider som tilfeldigvis er kjent for denne bloggeren (listen er ikke diskutert med noen):

 • Male fenderlistens skade.
 • Male bryggeleideren.
 • Redningslåtene til Sb og bestille service.
 • Lime gjøstoppen.
 • Bytte lampe under dekk i salongen.
 • Finne lekkasjen i lugarene forut.
 • Finne lekkasjen i mannskapsmessa.
 • Klargjøre for vinter (dekke, tømme vann).
 • Fikse den andre flagglinen.
 • Gjøre noe med baksene så det er lettere å få frem kulle når det er lite kull igjen.
 • Finne permanent lagring for Toms flåte.

Vi vet om i alle fall noen arbeider som det kanskje bør søkes støtte til fra RA – det er sikkert flere f.eks. i maskinen:

 • Bytte skorsteinen.
 • Bytte aktre båtdekk.
 • Reparere/bytte dekket ved flyndra.
 • Bytte skansekledningen på overbygningen.
 • Bytte baugfender.