21.8.2018 – Vi er såvidt i gang

Knut og Bjørnar. Tom jobber mest i maskinen.

 • Ryddet vekk diverse tyveriutsatte gjenstander som sto fremme etter toktet (redningsbøyer, røk/lys, EBIRP, lanterner, sandpøser osv.)
 • Skiftet pærer i dekkslys. Pæreholder målt og funnet OK – har anakelig fått en overspenning underveis eller muligens har de ikke tålt jordfeilen (se «at gjera nedenfor).
 • Mannskapers klær ble ryddet vekk fra lugarene før toktet og lagt i sekker i skuret. Vi tok sekkene ombord til mannskapsmessa, men der kan de ikke bli liggende.
 • Hentet flåten fra Alta som hadde lånt den. Foreløpig plassert på tralle i skur 29. Den er nå tørr og veier ikke alt for meget. Tauverk og kjettingtalje som var brukt til å feste flåten, ble ryddet vekk.
 • Det er endel kjente feil i maskinen – Bjørnar varsler Jørgen.
 • Da nødstyringen skulle monteres på toktet, viste det seg at den ene sjakkelen var for stor. Byttet til passende dimensjon med en gang.

Harald var innom. Han vil gjerne inntil videre være med i dugnadsgjengen «Styrbjørn».

At gjera:

 • Fylle noe vann i dagtanken – sjekke at det er tett på do.
 • Fikse jordfeil – jordfeilbryter er nå forbikoplet etter problemer på toktet.
 • Finne mer permanent plassering av flåten.
 • Kjente feil i maskinen: Lekkasje i kondensatoren, en bolt i maskinen er dårlig, det må tømmes slagg og aske i fyrgangen, den ene luke til baksen går svært tregt.
 • På toktet viste det seg også at ingen av mannskapene hadde kjørt vinsjen. Læringspunkt: På prøvetur bør alt dekksutstyr prøves: Brannslange, nødstyring, capstan, ankervinsj, lanterner osv.
 • Det er en lekkasje i påfyllingen til hovedtanken. Den må finnes og rettes da vannet kommer inn i lugarer og slappen forut. Skuffer og skap satt åpne for tørk, men en vifte kunne hjulpet.
 • Baugfenderen er skadet – egentlig ødelagt(?)
 • Det er (nesten helt) tomt for kull. Vi kan derfor neppe ha «varm båt» under Oslo Kulturnatt i år. Knut varsler styret. Utført 23.8.
 • Knut ber Birthe sende ut et varsel til alle mannskaper med frist for å hente klær fra mannskapsmessa. Utført 23.8.

Sommeren 2018

Noen – som ikke har vært bortreist – har jobbet masse i sommer. Både folk som vanligvis jobber med skipet og andre har deltatt. Vi kommer nærmere tilbake her med hva som har vært gjort, men «Styrbjørn» dro i alle fall til Bergen i så bra skikk som det var mulig for en relativt liten dugnadsgjeng å få henne.

Det er nå kommet mere klarhet i den jobbingen som ble gjort før avreise til Bergen:

 • Det ble vasket grundig i lugarene under dekk. Det var det stort behov for.
 • Det var lagret mye , skitne klær i lugarene. For å gjøre plass til turdeltakernes klær, ble alt tatt i land og lagt i sekker i skuret.
 • Alle gardiner ble vasket og hengt opp igjen.
 • Filtteppene i salongen ble vasket og lagt tilbake.
 • Dekket ble tjæret til og med langs casingen. (Akterdekket ble ikke tatt.)
 • En flaggline ble byttet og fikk ny trinse. Den andre linen satte seg fast ved forsøket på å bytte den.
 • Det ble flekket og deretter malt mye utvendig.

Harald, som var med på ekstradugnadene og på turen, har sendt inn følgende rapport:

Etter en fin sommertur med Styrbjørn til Bergen er det et par ting jeg vil nevne med henblikk på kommende dugnader:

 • Baugfenderen, «barten», fikk hard medfart på tilbaketuren; det røk ett eller to kjettingledd (gjennomrustne) ytterst på babord side, så den delen ble hengende og slenge og måtte kappes. Restene er sikret midlertidig med tau.
 • Det har i noen tid vært en liten lekkasje i påfyllingsrøret til hoved-/bunntanken på SB side. Dette førte til smålekkasjer  underveis i skapet i nedgangen til lugarene forut, som ble tørket opp etter hvert. På ett tidspunkt ble imidlertid lekkasjen så stor at det fløt vann inn i aktre BB lugar, samt i skapene i gangen utenfor. I lugaren ble vannet liggende under skuffene under køyene. Skuffene ble tatt ut og vannet tørket opp (ca, 15 bøtter!).  Det er naturligvis fuktig der ennå, og det bør kanskje vurderes om det trengs noen utbedringer. Skuffene er fortsatt ute og skapdører er åpne, for å få lufting.
 • Utelysene på dekkshuset fikk vi ikke tent. Pæreskift hjalp ikke.
 • Kabelen til kompasslyset har avslitt isolasjon der kabelen går inn i lampa.Kortslutter.
 • For å få plass til mannskapsbagasje til turen ble ardeidsklær og andre saker som lå i lugarer og skap lagt i plastsekker merket med lugarnavn og lagt på skuret. Dette opptar mye plass på skuret, og vi ber om at det blir tatt ombord/hjem ved første anledning. Det er også oppdaget en del rotteaktivitet i skuret i senere tid, så det er kanskje greit å fjerne klærne før rotta tar dem?

Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur!

Hilsen Harald

Torleif har takket for innspillene og kommenter slik:

Dekklysene ble kontrollert i Oslo. Jeg har sett tidligere at de har vært til og fra. Det bør gjøres en tetthetskontroll på strømtilførselen til lysene, samt brytere og armaturer.
Leit med vann i innredningen. Bør luftes aktivt med elektrisk vifte og lufteslanger ned. Helst avfukter hvis kan skaffes/lånes.
Så da har vi noe å ta tak i utover høsten og vinteren!