7. – 21.11.2017 – Oppsummering

Det har vært litt dårlig med loggføring i et par uker, men mye vedlikehold skjer:

 • Det pikkes rust og grunnes mange steder ombord.
 • Det jobbes iherdig med vinduene på broen som skrapes, slipes og oljes (Owatrol D1). Det gjenstår nå bare ett vindu.
 • Messingrammene rundt ventilene pusses. Vi har gode erfaringer med 35% eddik.
 • Produksjonsmerket forut på overbygningen (messing) er pusset.
 • Det er skaffet glass til ventilen i ytterdøren til offiserene. Det skal skjæres til og monteres.
 • Arbeidet med den avrundede trelisten på oppunder styrehustaket er påbegynt.
 • Vannsystemet er tømt, med unntak av nederst i dopumpen. Vi lar dodøren stå åpen så varme slipper inn der og regner med at det går bra. Plakat er satt på døren ang. dette.
 • Ledningen på lampen ovr fordekk er skiftet.
 • Mange andre, mindre arbeider er utført eller på gang.
 • Huskelisten er endret tilsvarende – herunder er en del overført til en «vårliste» da arbeidet må vente til tildekkeingen er av igjen.

31.10.2017 – Fullt trøkk med syv mann

Arild, Leif, Knut, Per Helge, Odvar, Torleif, Bjørnar samt Jørgen på slutten

 • Gjorde ferdig taljene til lettbåten.
 • Pikking i aktre vanntank
 • Pusset et par ventiler utvendig Bb
 • Ryddet i maskinrommet
 • Service på capstan (der retningssjalteren hadde låst seg)
 • To vinduer på bruen skrapt og pusset
 • Laget en foreløpig list over ting som skal gjøres i vinter