14.2.2017 – Noe mildere og fint vær

Arild, Leif, John (gikk noe tidligere) og Knut

 • Malt grått og hvitt i akterrommet.
 • Flekket hvitt på bestikkskottet utvendig bak batterikassen. Det må kanskje ett lite strøk til.
 • Oljet landgangleideren ett strøk Owatrol D2. Kontrolleres før montering.
 • Oljet batterikassen med Owatrol D2. Den er nå antakelig ferdig, men det bør sjekkes før den monteres.
 • Oljet styrehuset utvendig med Owatrol D2. Det må nok flekkes over litt, fordi det trakk inn og pga mindre «helligdager» (dårlig lys).
 • Tatt ut vindu nummer to, slipt og oljet ett strøk Owatrol D1. Ved innsetting ble det oppdaget – etter en irriterende stund – at det er avgjørende å sette boltene inn igjen i riktig hengsel. De kunne ikke byttes om for da gikk vinduet ikke å lukke!
 • Tok ut davittauene fra blokkene. Tauene er OK og er lagt løse tilbake i lettbåten. Blokkene trenger derimot vedlikehold (sliping, oljing) og trinsene i to av dem går ikke rundt.

Neste tirsdag tar Knut vinterferie, men de andre planlegger å møte.

7.2.2017 – Kald vinter!

Arild, Leif, John og Knut
En litt forkortet dag pga kulden og togtrøbbel.

 • Grunnet med tokomponent grunning i akterrommet samt litt på skoresteinen.
 • Oljet batterikassen strøk 2 med D1
 • Oljet landgangsleideren første strøk D1
 • Slipte og grunnet styrbord styrehusvindu ett strøk D1 .
  Det var montert feil og måtte skrus ned (hengselspluggene var satt i feil vei og kunne da ikke trekkes ut) – montert igjen korrekt men nedre hengselsdel til høyre måtte settes litt løst da hengselen ellers blir for treg fordi den er montert litt skrått i fohold til den øvre delen.
 • Begynte å olje styrehuset andre strøk D1 men det ble straks oppgitt og tørket vekk igjen da oljen perlet seg. Det skyldtes enten kulden eller noe fukt utenpå første strøk olje. Teknisk datablad for D1 sier «Påføres mellom 5 og 35°C»
 • Ryddet mer kast fra skur 29.

Det var skikkelig surt på båtdekket!

31.1.2017 – Vi kommer litt i vei

Arild, Leif, John og Knut

Det er kommet to parkeringslapper fore kaien som gjelder for lasting/lossing. Ligger i offiserssalongen.

 • Montert lys på styrbord side (sjøsiden) opp mot skorsteinen. Laget ny skjøteledning til formålet.
 • Pikket ferdig i akterrommet og grunnet første strøk.
 • Slipte ferdig styrehuset utvendig og oljet ett strøk D1.
 • Oljet batterikassen ett strøk D1.

Neste gang passer det å male skottet bak batterikassen, så kan den snart monteres.
Styrehusvinduene er ikke tatt.
Landgangsleideren er klar til oljing.