21.11.2016 -Rydding etc

Arild og  Knut. Av spesielle grunner er dugnaden flyttet til mandag denne uken.

 • Påbegynte rydding av Styrbjørns lager i skur 29 sammen med Terje. Kastet noe, tatt litt med til Styrbjørn.
 • Klargjorde akterskottet på styrehuset til oljing med skraping/pussing.
 • Monterte nye rør og startere i lampen over arbeidsbenken i maskinen.
 • Brannpøsene anses nå helt ferdige da trekket over dem ser ut til å være vanntett. Vi har bestemt oss for ikke å male trekkene røde. (Det blir litt trangt for dem i stativet.)

John planlegger å komme tirsdag 22. og kanskje olje batterikassen og akterskott styrehus.

15.11.2016 – I full gang med vintervedlikeholdet

Arild, Knut, John og Svein. Leif sliter fortsatt med toget. Yngvar bistår familie.

 • Fortsatte skraping av styrehus utside.
 • Ferdig med skarping/sliping av batterikasse.
 • Ferdig med sliping av landgang.
 • Gjorde om skjøteledninger så de skifter fra tre-plugg til vanlig jordet.
 • Reparerte ledning til løs varmeovn i maskinen.
 • Demonterte «taklampe» i maskinen og noterte størrelse rør og starter. Knut kjøper inn.
 • Kontrollerte oljing av dekkingen på brannpøsene. Godkjent. Knute ytterst på lissene dyppet i Benar-olje (for at de ikke skal gå opp med det første).

8.11.2016 – Vedlikeholdet er igang

Arild, Knut og John. Leif har håpløs reisevei pga stengt tog i november.

 • Strammet opp presenningen akterut.
 • Fortsatt sliping av landgangen etter demontering av beslag.
 • Andre strøk olje på seilduken over brannpøsene. Samme olje som første strøk.
 • Påbegynt skraping av batterikassen.
 • Tømt vannsystemet over dekk.

Det var svært kaldt!

1.11.2016 – Siste klargjøring for vinter mm

Arild, Leif, Knut og John. Yngvar hjemme igjen men syk.

 • Monterte tilbake oppunder dekket i offisersmessa – avmontert for å sjekke kjetting til maskintelegraf. En list trenger litt hvitmaling.
 • Tømt siste rester av vann i kjelen med støvsuger.
 • Dekket til halegattene med tre og plast.
 • Flyttet akkumulatorene inn i styrehuset, da kassen skal vedlikeholdes. Tok bilder av situasjonen.
 • Oljet trekket over brannpøsene med gyllenbrun Benar UVR herdende alkydolje. Trenger nok et strøk til og kanskje rød/hvit maling?
 • Monterte en lyskaster til å lyse opp skorsteinens merket. Det gjenstår å se om det er vellykket. Det var egentlig tenkt en spot, men de er dyre til utebruk.
 • Begynnte demontering av beslag på landgangen – den skal vedlikeholdes.

Lampen over arbeidsbenken i maskinrommet virker ikke. Yngvar ser på disse senere.