August 2016 – Høsten starter

Til stede: Arild, Leif, Knut fra 22.8. og delvis Yngvar

Vannet under maskindørken er ikke kommet igjen (Puh!)

16.8. var det bunkring av kull. Ellers i august har vi

 • Malt alt det brune på overbygningen
 • Skrapt og malt fenderslisten babord
 • Malt diverse steder i rennen
 • Malt rekkverk ved leideren til båtdekket
 • Skrapt, slip og oljet treverket på rekken foran styrehuset – forut mellom lanternene. Oljet med D2.
 • Forsøkt igjen å tette uttrekket til do. Laget ny, tykkere pakning og la nytt rørleggerskjegg. Det ble bare nesten tett, men bedre.
 • Gjort diverse småarbeider
 • Igangsatt arbeidet med styrehuset utvendig: Skraper, sliper og oljer med D2

Vi hadde møte i båtutvalget 30. august. Thomas og Hans-Alexander manglet (og Yngvar som var innkalt som rådgiver), men Arild og Knut diskuterte prioriteringsliste for arbeider utenom maskinen og besluttet:

 • Absolutt nødvendig: Tette mellom vanntank og kullbaks på babord side. Dette må gjøres i tørrdokk. Det er midlertidig repararert med sement, men metallet rundt er dårlig og delere må skiftes.
 • Pri 1: Ny skorstein og reparere dekket rundt det. Skorsteinen er så hullete og midlertidig reparert mange steder at vi anser det håpløst å sandblåse/male den – den må fornyes. Dekket rundt skorsteinen er tettet mange ganger på forskjellige steder med silikon, Tec7 o.l. Bør reparareres mens skorsteinen er av.
 • Pri 2: Dekke til varme damprør på dekk babord med tynne metallplater. Det har delvis vært slike plater før. Rørene blir svært varme når dekksutstyret benyttes. Man kan fort komme borti dem og vil da brenne seg stygt. Vi har ikke fått direkte pålegg, men det har vært kommentert. Antas å være en liten kostnad.
 • Pri 3: Reparere dekket akterut. Det er stedvis svært tynt, men det er lite belastning på det.