18.5.2016 – Klargjøring

Arild og Knut hadde tatt turen en onsdag, da den vanlige dugnadsdagen tirsdag var den 17. mai og alle tok fri.

 • Redningsflåtene festet forsvarlig. Ny flåter medførte at de gamle festene ikke passet.
 • Renhold: Bestikken, båtdekket, utvendig fribord rund baut. Mattene i inngangen til offisersmessen skrubbet med sterk såpe og etter beste evne.
 • Litt hvitmaling her og der fra en boks med rester.

10.5.2016 – Fortsatt pussearbeid

Arild, Leif, Knut og Yngvar

Arild hadde vært ombord og malt de nye labankene som står under vangene til redningsflåtene. De er trykkimpregnert.

 • Skrudde fast vangene til redningsflåtene. Lagt Tec i ring rundt bolthullet i maskincasingen for å forhindre lekkasje ned til maskinrommet. Da de nye labankene var noe tykkere enn de gamle, ble det brukt helt nye bolter med stoppskive og låsemutter på undersiden.
 • La redningsflåtene på plass (med hjelp fra Jørgen i maskinen). Noe tilpasning må til for å få dem satt fast med remmer.
 • Pikket fenderlist babord side.
 • Fikk ombord tre nye bransslukkere. Et stort pulverapparat tilordnet maskinrommet. Et CO2-apparat montert på broen (erstatter tidligere apparat der).
 • Fikk ombord en rekke kanner med smøreolje som ble plassert i forpiggen.
 • Tok av trekk over de store lufthettene på båtdekk.
 • Fikk ombord reparert stativ til brannbøtter – fint reparert av Bjørn. Trenger grå maling.

Folk fra Drammen slipp ombord og så på lekkasjen fra vanntank til kullbaks, samt akkterdekket ved roret og skorsteinen. Diskuterte med Yngvar og kommer tilbake til ham.

Bjørn kom ombord. Han vil begynne arbeidene med styrehuset.

 

 

3.5.2016 – Vårarbeidet fortsetter

Arild, Leif og Knut

 • Ferdigstilte leider til båtdekket med nye, innkjøpte messingskruer.
 • Fått laget to nye nøkler og sjekket at de passer. Knut har fått den ene – det henger nå to nøkler på nøkkeltavlen.
 • Vasket deler av dekket.
 • Slemmet ferdig i vanntanken babord.
 • Vuggene til redningsflåtene er malt.