16.2.2016 Fortsatt vedlikehold

Arild og Knut samt Yngvar.

 • Ferdig med rustpikking i bb vanntank. Flekket med «grå maling».
 • Tre ekstra strøk olje på rattets knagger.
 • Pusset og satte sammen kopperkule på flaggstangen. Den er ikke mulig å få av stangen. Den er delt vannrett i to, og den øverste delen ble varmet og «krympet» på den nedre delen.
 • Yngvar målte varmeelementer og tok med generatoren til service.
 • Inspiserte og diskuterte reparasjon av hull som er oppdaget fra vanntanken inn til kullbaksen (der vi bare har ved).

Det er store bjelker som beskytter skottet kullbaksen og vanskelig å komme ned der. Det ble nevnt mulighet for å sveise på en plate over hullene, men vi er bekymret for at kullstøv er svært brennbart – nærmest eksplosivt. Kanskje er plate som boltes fast med gjennomgående bolter, bedre. Vi foreslår å måle godstykkelsen og snakke med sakkyndige over påske.

9.2.2016 – Vedlikehold

Arild, Leif og Knut

 • Fortsatt med rustbanking i bb vanntank
 • Fortsatt med puss av leider til båtdekk
 • Ferdig med puss av rattet – fikk et første strøk med olje av typen Nordsjø Edeltreolje for «vinduer, dører og møbler ute», fargeløs FGL 67503

 

2.2.2016 – Vedlikehold

Arild, Yngvar og Knut. Leif hadde permisjon (begravelse).

 • Pikket rust og flekkmalt på babord side av maskincasingen. Se bilder.
 • Avsluttet pussing av styrbord lanterne, så begge sidelanterner nå er nypusset. Av erfaring er de ikke lakket, men det har vært reist forslag om å gi dem bilpolish? Knut sjekker dette.
  Styrbord lanterne
 • Fortsatt arbeidet med rustpikking i babord vanntank.
 • Generatoren er ferdig demontert, men ikke tatt opp fra maskinrommet.

Siste om kobberet: En blikkenslager sier at det er usikkert hvor lenge lakk vil holde. Det er bare en ting som nytter, sier han, og det er jevnlig pussing. Jeg finner ingen som anbefaler bilpolish. Man kan blanke litt raskt med sølvpussklut – mindre holdbart enn kobberpuss men raskt og renslig.
Knut