19.1.2016 – Vedlikehold

Arild, Leif, Yngvar og Knut.
Det var svært kaldt! Knut arbeidet med kobberpuss i maskinrommet.

  • Yngvar ferdigstilte den nye lampen over fordekket. Det ble veldig bra lys!
  • Leif fortsatte med leideren til båtdekket
  • Arild fortsatte med rustpikking i babord vanntank
  • Knut fortsatte med pussing av babord lanterne

Lanternene i kobber har ikke vært pusset på lenge. Sist – for flere år siden – ble de pusset og deretter lakket. Det var ikke heldig, da lakken er blitt misfarget. Noen steder sitter den løst, men stort sett må den slipes vekk (med svært fint sandpapir). En tidkrevende jobb! Konklusjon: Bedre å pusse litt oftere og ikke lakke.