24.11.2015 – Ferdig tildekket

Leif er tilbake fra ferie – Arild, Leif og Knut jobbet, delvis sammen med folk fra Norena.

 • Tildekking av fordekket gjort ferdig, med ny presenning fra Norena. Den er festet nede med strikker til langsgående, utvendig tau. En egen side viser hvordan det gjøres.
 • Den opprinnelige, gamle tildekkingen langs styrehuset på hoveddekk ble brettet tilbake akterover, men foreløpig ikke kappet.
 • Montert ny lampe over fordekk.
 • Klargjort lektene under vuggene til redningsflåter. Bør oljes og kontrollere at boltene er lange nok (lektene er tykkere enn de gamle).

Denne bildekrusellen krever javaskript.

17.11.2015 – Mindre arbeider og vinterklargjøring

Leif fortsatt på ferie. Yngvar bidro med elektrikerarbeider.

 • Ny lampe med lysstoffrør montert i maskinrommet.
 • Forberedet pikking av toppen over maskinrommet.
 • Leverandør montert stativ for pressening over fordekk og overbygg tilbake til masten. Tildekningen er tenkt å gå ned til ripen og festes der. Presenningen er tenkt delt opp i «striper» som henges sammen med glidlås, så det ikke blir for tungt å få på plass over stativene. (Se bildet) Se også en egen side om hvordan det gjøres.
 • Fjernet noen antenner som kom i veien for presenning.
 • Hengt opp ny båtshake under fast pressening akter på styrbord.
 • Diverse renhold i/under maskinrom.

DSC_0192

3.11.2015 – Vedlikehold

 • Ny båtshake (med gammel pigg) er ferdig
 • Tømt ferskvannsanlegget (bysse, pentry, toalett, dusj). Fyllt vasker og do med frostvæske.
 • Demontert vuggene til redningsflåtene, da trelisten de sto på var råtten. Den skal erstattes.

Det er besluttet å erstatte en 25 år gammel redningsflåte med en ny.