10.11.2020 – Ensomt

Knut (med kort besøk av Jørgen).
Koronasituasjonen i Osle er ugrei og da blir det liten deltakelse i dugnadene. Knut gikk hjem tidlig da det ble mørkt om bord.

 • Hang ut plakaten akter under livbåten. For å sikre at den ikke forsvinner hvis tauet ryker, er den festet med bolt i det ene hjørnet.
 • Montert lys mot skorsteinen.

Ny og utvidet beskrivelse av presenningen er lagt inn i mappen i salongen.

Noen oppgaver

 1. Lys under presenningen bør monteres neste gang – lagret i akterpiggen.
 2. Finner ikke batteriene?
 3. Mangler noen vannkanner til å holde presenningen over broleideren nede.

31.10.2020 – Presenning på lørdag

Jørgen, Tom med kone og koselig hund, Torleif og Knut samt Jan Ragnar (Børøysund) som var snill og hjalp til.
(Harald tilbød seg, men vi valgte å la ham jobbe vide re på Børøysund og Egil deltok fra tid til annen.)

Vi har tatt noen ukers pause pga for jæv… vær med regn og mye vind. Særlig vinden egnet seg svært dårlig for oppsetting av presenning. Men så ble det et lite opphold i drittværet og vi møttes en lørdag.

 • Satte opp presenning over fordekk og styrehus.
 • Tok noen flere bilder av stativet på hjørnet av styrehuset der vi alltid sliter. Lager ny beskrivelse av oppsettingen og oppdaterer blogen der den ligger. Den gamle utskriften har fått mye juling og er uansett best egent for kast.

Det ble servert boller på Børøysund – meget trivelig!

13.10.2020 – Vinteren stunder til

Torbjørn, Knut, Jørgen, Tom

 • Rigget til reisverket for presenning over fordekk og styrehus. Vi strevde igjen med overgangen fra fordekk til styrehus. Det bør dokumenteres bedre før vi legger på presenningen.
(Arkifvilde)

Det ble servert kaffe og vafler på Børøysunds akterdekk – hyggelig overraskelse!

Vi må ordne vann før frosten kommer for alvor.

6.10.2020 – Livbåter

Torleif, Tom, Knut pluss mange fra Børøysund

 • Flyttet egen livbåt fra skuret på plass på båtdekket. Den er ferdig pusset og mangler kun tau på fribordet og presenning.
 • Hjalp til med å flytte Sb livbåt fra Børøysund inn på skuret for oppussing.

12.9.2020 – Åpent skip

Torleif og Knut

Kommunen har kansellert Oslo Kulturnatt p.g.a. økonomien i forbindelse med Coronapandemien. Oslo Maritime Kulturhavn (OMK) ønsket allikevel å arrangere noe, og laget til et «Høst-treff» for båter tilknyttet OMK.

NVSK hadde loppemarked lørdag og søndag, og åpne skip lørdag. Vi hadde heist flagget og satt invitasjon på kaien. Det kom omtrent 20 mennesker ombord i løpet av lørdagen (kl. 1100 til 1600). Vi fikk ikke gjort så mye annet.

8.9.2020 – Mange folk – kull

Arild, Knut, Torleif, Bjørnar, Tom, Kjell, Jørgen. Det var også mange folk på Børøysund pga bunkring

 • Hjalp til med bunkring av kull på Børøysund
 • Bunkret 4 tonn kull i midtbaksen. Skuta fikk litt slagside, men det fikser vi nok.
 • Det er blitt rar, matt brunaktig farge på tjæren på Bb hoveddekk. Smurt Bb på nytt.
 • Malt røde striper på slepebøylen.

Møte med Laila om ny skorstein og båtdekk, samt baugfender. Laila skrev referat:

Styret har oppnevnt en liten arbeidsgruppe bestående av Bjørnar, Jørgen og Laila i første omgang for å innhente nye anbud og for å få sendt inn flere søknader for å få flere kroner til jobben. Når arbeidet skal utføres må alle aktiviseres, og det må organiseres en egen praktisk arbeidsgruppe.

Vi trenger oppdatering av anbudet fra 2018 til bruk for søknad til Riksantikvaren som har frist 1 nov. Enig om at nye anbud må innhentes før 15 oktober.

– Bjørnar kontakter Bredalsholmen for å få et oppdatert anbud på arbeidsoppgavene ny skorstein og båtdekk- Kjartan på Bredalsholmen kan kontaktes på telefon 90870145

–  Bjørnar kontakter Drammen Slipp- kan de gjøre denne type jobb- Yngvar Vea har kontaktet oss om det

– Jørgen kontakter Gotenius om anbud og sjekker med Horten om de kan utføre denne type arbeid.

Enighet om at vi prøver å få oppstart arbeidet det medio april 2020. Kulturminnefondet har gitt oss frist til å gjøre jobben ut 2021.

–  Torleif og Knut følger opp når tiden nærmer seg det som må utføres i forbindelse med sertifisering, rednings- og sikkerhetsutstyret ombord. Det vil også være nødvendig på nye legekontroller. Det må også vurderes avhengig av sted for reparasjon egen seiling eller slep.

Når vi har fått inn de nye anbudene blir det en ny runde hvor vi må drøfte hvilket tilbud vi går for og ut ifra det tas de nødvendige kontakter om avtale med aktuelt verksted. 

Det vil uansett verksted være aktuelt med en del egen innsats med fjerning av utstyr på båtdekk- enighet om å starte å se på omfanget og mulighetene – hva må vi eventuelt ha av ekstra verktøy for å få utført arbeidet.

Laila opplyste at det vil bli bestille ny baugfender som vi har fått delvis støtte til fra Stiftelsen UNI ca 67 % av totalsummen som vi fikk anbud på kr 40.000.